A Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke és a Jog- és Államtudományi Kar Kánonjogi Intézetének vezetője:

Szabó Péter (PhD. Habil., egyetemi tanár)

az elnöki tanács tagjai:

Kuminetz Géza
Artner Péter

Titkárság:

Nánásy Tiborné
asszisztens


Elérhetőség:

Tel.: (36) 1 / 42-97-217
Fax: (36) 1 / 42-97-218
e-mail: folia@jak.ppke.hu