A PPKE KJPI színvonalas oktatói és kutatói munkáját, valamint a hallgatók tudományos felkészülését szolgáló kánonjogi könyvállomány a PPKE HTK Központi Könyvtárában került elhelyezésre (1053, Bp. Veres Pálné u. 24., tel (061) 318-1643). Az anyag egy része a PPKE HTK, másik része pedig a PPKE JÁK tulajdonát képezi. A kánonjogi gyűjtemény kiegészülve jelentős hagyatéki anyaggal, az állagmegóvás, illetve kutathatóság magas szintű követelményeit szem előtt tartva, önálló egységként kezelt. A jobb konzultációt, a kánonjog és állami egyházjog egyes ágai alapján, a gyűjteményhez készült szakkatalógus könnyíti meg. Bővebb információ hozzáférhető a www.htk.ppke.hu c. honlapon.