Nemzetközi tanulmányi napok

'La missione specifica delle persone ordinate nel sacramento dell'Ordine. Aspetti giuridico-canonici' (PPKE KJPI, 1999. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 2 (1999) 285-372.

'Colloquio per docenti di diritto canonico orientale', (PPKE KJPI, 1999. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 4 (2001) 167-200.

'Questioni attuali di diritto processuale' (PPKE KJPI, 2000. 02. 08.), publikáció: Folia Canonica 3 (2000) 191-280.

'Questioni attuali sui matrimoni misti' (PPKE KJPI, 2001. 02. 05.), publikáció: Folia Canonica 4 (2001) 205-267.

'Tra chiesa universale e chiesa particolare. Forme individuali della potesta sovraepiscopale - intermedia' (PPKE KJPI, 2002. 02. 02.), publikáció: Folia Canonica 5 (2002) 247-304

'Questioni attuali sul diritto processuale' (PPKE KJPI, 2003. 02. 10.), publikáció: Folia Canonica 6 (2003) 215-246.

'Questioni attuali sul diritto penale' (PPKE KJPI, 2004. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 7 (2004) 195-244.

'Circoscrizioni potestative territorio-personali' (PPKE KJPI, 2005. 02. 07.), publikáció: Folia Canonica 8 (2005) 235-290.

'Le università nell'ordinamento attuale della Chiesa' (PPKE KJPI, 2006. 02. 06.), publikáció: Folia Canonica 9 (2006 vége), megjelenés alatt.

'Obblighi e diritti dei chierici - storia e ius vigens' (PPKE KJPI, 2007. 02. 05.), publikáció: Folia Canonica 10 (2007 vége), megjelenés alatt.

'Questioni intorno al Battesimo' (PPKE KJPI, 2008. 02. 04.)

'Considerazione intorno ad alcuni effetti particolari del vincolo matrimoniale' (PPKE KJPI, 2009. 02. 08) [Folia Canonica 12 (2009)]

'Questioni attuali intorno alla Parrochia' (PPKE KJPI, 2010. 02. 08) [Folia Canonica 13 (2010)]

'Questioni particolari sul diritto processuale' (PPKE KJPI, 2011. 02. 7.) [Folia Canonica 14 (2011)]

'Questioni canonici attuali intorno alla formazione seminaristica' (PPKE KJPI, 2012. 02. 6.) [Folia Theologica et Canonica I (2012)]

'Questioni sul tema della provvisione canonica degli uffici ecclesiastici' (PPKE KJPI, 2013. 02. 11.) [Folia Theologica et Canonica II (2013)]

Questioni intorno ai sacramenti ed alla loro amministrazione (PPKE, KJPI, 2014. 02. 10.)

Corpo di diritto canonico - Codice di diritto canonico. I fondamenti disciplinari dell'attività della Chiesa (PPKE, KJPI, 2015. 02. 09.)

Questioni attuali nel campo del diritto processuale canonico e degli atti amministrativi (PPKE, KJPI, 2016. 02. 08.)

Le circostanze aggravanti e attenuanti nel diritto penale canonico (PPKE, KJPI, 2017. 02. 13.)

Idoneità al sacerdozio ed abilità agli uffici ecclesiastici - sulla base di prospettiva storica (PPKE, KJPI, 2018. 02. 12.)

La perdita dello stato clericale nella Chiesa cattolica latina. Prospettiva storica, fondamenti filosofici-teologici e prassi attuale (PPKE, KJPI, 2019. 02. 11.)

Normativa canonica nel tempo di Papa Francesco: rinnovamento e continuità (PPKE, KJPI, 2020. 02. 10.)

La parrocchia: rinnovamento nel solco della tradizione (PPKE, KJPI, 2021.11.16.)

Riforma del diritto penale canonico (PPKE, KJPI, 2023.05.30)

 

*

A Magyar Kánonjogi Társaság tudományos konferenciái

 

Aktuális kérdések a szentségek kiszolgáltatását szabályozó jog területéről (2004)

A bűnbánat szentségének aktuális kérdései (2005 tavasz)

A házassági eljárásjog aktuális kérdései (2005 ősz)

A kánonjogtudomány művelése és alkalmazása (2006 tavasz)

A szent szolgálatra rendelt személyek és képzésük (2006 ősz)

Az egyház tanító feladata (2007 tavasz)

Büntetőrendelkezések az Egyházban (2007 ősz)

A Krisztushívők kötelezettségei és jogai (2008)

A plébánia, mint az egyházmegye része (2009 tavasz)

A részegyházak belső rendje (2009 ősz)

A Római Kúria működése (2010 tavasz)

A legszentebb Eucharisztia (2010 ősz)

Közigazgatási funkció a kánonjogban (2011 tavasz)

Szent helyek és szent idők (2011 ősz)

Az egyházi hivatal betöltése és formái (2012 tavasz)

Egyházi büntetések és alkalmazásuk (2012 ősz)

Kánonjogi kérdések a beavató szentségek kiszolgáltatásáról, az új evangelizáció tükrében (2013 tavasz)

Kérdések a gyógyulás szentségeinek köréből (2013 ősz)

Az Egyház missziós tevékenysége és a katolikus nevelés (2014 tavasz)

Az Egyház anyagi javai (2014 ősz)

A házasságra vonatkozó kánoni normatíva néhány alapvető szempontja (2015 tavasz)

A részegyházak és csoportjaik (2015 ősz)

A szentmisén túli istentiszteleti cselekmények (2016 tavasz)

Az Egyház legfőbb hatósága (2016 ősz)

Mennyire lehet hatékony az egyházi bíráskodás? (2017 tavasz)

A krisztushívők életállapota (2017 ősz)

Az Egyház hierarchikus felépítése (2018 tavasz)

A részegyházak belső rendje (2018 ősz)

Kormányzati hatalom az Egyházban (2019 tavasz)

A plébánia intézménye, Történeti kifejlődés és mai kérdések (2019 ősz)

A katolikus köznevelési rendszer bővülésével járó kihívások (PPKE, KJPI, 2020.10.20.)

Az Eucharisztia ünneplése. Egyházjogi aspektusok (PPKE, KJPI, 2021.05.31.)

Időszerű kánonjogi kérdések (2021.10.04.)

Erdő Péter bíboros, prímás úr könyvbemutatója, Időszerű kánonjogi kérdések (2022.02.14.)

Az állam és az egyház kapcsolata 30 évvel a rendszerváltás után (2022.05.17.)

Aktuális kérdések a büntetőjog reformjáról (2022.10.03.)

Egyházi hivatal, kormányzati hatalom és az ordó szentsége
Észrevételek a Praedicate evangelium apostoli rendelkezéshez (2023.03.20.)

Questioni intorno alla forma canonica ieri e oggi
Kérdések a házassági kánoni forma témakörében régen és ma (2023.10.09.)

Közigazgatási alapelvek az Egyházban (2024.03.19.)KÁNONJOGI VILÁGKONGRESSZUSOK A PPKE KJPI SZERVEZÉSÉBEN
INTERNATIONAL CANON LAW CONGRESSES IN OUR INSTITUTE

 

- 2001. szeptember 2-7: Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millenio címmel került megrendezésre a Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo XI. és a Società per il Diritto delle Chiese Orientali XV. világkongresszusára Budapesten, melynek házigazdája a PPKE KJPI volt. Professzoraink és oktatóink közül előadást tartott a világkongresszus keretében Dr. Erdő Péter, Dr. Szabó Péter, és Dr. Schanda Balázs; a kongresszus anyagához kiegészítő tanulmányt küldött Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
- 2008. augusztus 3-8: Western Canon Law and Eastern Churches címmel került sor a Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio és a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law XIII. Középkori Kánonjogi Világkongresszusának megrendezésére Esztergomban, melynek házigazdája a PPKE KJPI volt. Professzoraink közül előadást tartott a világkongresszus keretében Dr. Erdő Péter, és Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

 

NEMZETKÖZI ELŐADÁSSOROZAT
INTERNATIONAL LECTURE SERIES

 

'Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune' (PPKE KJPI, 2005. 05. 09 - 11. 8) [Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis de Petro Pázmány nominatae III/8, Budapest 2006]
'Medieval Canonical Sources' (PPKE KJPI, 2012. 10. 15 - 2013. XII. 1)