Kánonjogász képzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete várja azokat a jelentkezőket, akik kánonjogból, mint szenttudományból baccalaureatus-i (MA végzettség), licenciatus-i, vagy doktori (PhD) fokozatot kívánnak szerezni. Képzésünk az Egyház missziós feladata teljesítésén túl, bevezeti hallgatóinkat a Katolikus Egyház fegyelmi rendszerének működésébe. A jelentkezés feltétele BA vagy MA szintű katolikus hitéleti szakon szerzett oklevél, vagy jogász diploma. Azok számára, akik más tudományágban szerzett diplomával rendelkeznek, de érdeklődnek a kánonjog iránt újonnan induló részképzésünket tudjuk ajánlani.

Kánonjogi baccalaureátus: akik BA szintű katolikus hitéleti végzettséggel jelentkeznek Intézetünkbe, 2 év elvégzése után, államilag is elismert MA szintű diplomát szerezhetnek. Ez a két év része a licenciátusi képzésnek.

Kánonjogi licenciátus: megszerzéséhez 3 év elvégzése szükséges, része a PhD képzésnek. Jelentkezni lehet legalább cum laude minősítésű teológiai v. kánonjogi baccalaureátusi oklevéllel vagy osztatlan jogász diplomával és egy középfokú komplex nyelvvizsgával. Életkori feltétel: be nem töltött 60. életév.

Kánonjogi doktorátus (PhD): legalább magna cum laude minősítésű kánonjogi licenciátus birtokában lehet jelentkezni. (A licenciátus megszerzése után legkorábban 1 évvel, a komplex vizsga letétele után legkorábban 2 évvel lehet doktorálni.)

Jelentkezési határidő:
MA kánonjogász képzés: 2024. április 30.
Kánonjogász PhD képzés: 2024. június 14.

Az oktatás nappali képzési formában történik, hétfői és keddi napokon zajlik, mellette a lelkipásztori szolgálat is ellátható. A hallgatók nappali képzési formához kapcsolódó diákigazolványt kapnak.

Költségtérítés:
PhD képzésen a képzési és kutatási szakasz: 50.000 Ft/félév
kutatási és disszertációs szakasz: 120.000 Ft/félév
Kánonjogász MA képzés: 50.000 Ft/félév (kivéve az első MA fokozat megszerzése, amely államilag finanszírozott, abban az esetben, ha a felsőoktatásban felhasznált államilag finanszírozott félévek száma nem haladja meg a tizenkettőt)

Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot / mely honlapunkról letölthető/, az alábbi e-mail címre küldje el elektronikusan: folia@jak.ppke.hu, csatolva hozzá a következő iratokat

  • oklevelének, diplomájának másolatát
  • nyelvvizsga bizonyítványának másolatát (amennyiben van)
  • újkeletű keresztlevelet (csak jogász végzettség esetén)
  • plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt)
  • 1 db A/4-es oldal terjedelmű önéletrajzot
  • 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet

 

Jelentkezési lap MA

Jelentkezési lap PhD 

 

Várjuk jelentkezését!