A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1996. júniusában a Magyar Püspöki Konferencia fakultás jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézetet alapított. Az Intézet küldetése, hogy kánonjogi szakképzésben részesítse azokat a papokat és világiakat (főként teológusokat, jogászokat), akik ezen a területen kívánják az Egyház életének bontakozását szolgálni, elsősorban az egyházkormányzattal, az egyházi bíráskodással, jogszabály-alkotással, illetve -alkalmazással összefüggő feladatkörökben.

Kánoni fokozatok (bakkalaureátus, licenciátus, doktorátus) adásának jogát az Intézet az Apostoli Szentszék 1996. november 30-i alapítólevelében megkapta. A képzés e fokozatok minden feltételét tartalmazza, így alapvetően posztgraduális, doktori képzés jelleggel bír. Fokozat szerzése csak azok számára lehetséges az Intézetben, akik katolikus hittudományi (illetve hittanári) vagy jogi diplomával rendelkeznek.

A Magyar Akkreditációs Bizottság 1997. június 27-i határozata értelmében az Intézet által kiadott doktorátust PhD fokozatként elismerte, valamint elismerte az Intézet habilitációs eljárás lefolytatásához való jogát is.

Az Intézet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, valamint Jog- és Államtudományi Kara megfelelő részlegeinek együttműködésével fejti ki tevékenységét. Elnöksége a Jog- és Államtudományi Kar épületében működik (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28). Ugyanez az előadások színhelye is. A kurzusok hétfői és keddi napokon vannak, az Intézet saját órarendje szerint