Rendelkezések hallgatói jogviszonyról és a záróvizsgákrólFelhívjuk a Tisztelt Hallgatók figyelmét, hogy a 2007/08. tanév II. félévétől , az felsőoktatási törvény értelmében, két passzív félév után automatikusan megszűnik a hallgatói jogviszonyuk, amennyiben követő szemeszterben nem iratkoznak be az Intézetbe.

Az intézetvezető a további két rendeletet hozta: ha a hallgató nem tesz baccalaureatusi szigorlatot a II. év végén, amennyiben már teljesítette a kötelező és a kötelezően választható összes tárgyat, akkor nem iratkozhat be az azt következő félévre. Azok, akik ugyan már befejezték a 4. félévet, de elmaradásuk van, természetesen beiratkozhatnak, de csak addig a félévig, amíg teljesítik a baccalaureatushoz támasztott követelményeket. Ezt követően le kell szigorlatozniuk, és csak ezután iratkozhatnak be a licencia évre, mert az már a doktori iskola képzéséhez tartozik.

Az abszolutoriummal rendelkező, de (baccalaureátusi - ill. licencia) záróvizsgát nem tett hallgatóknak 5 év halasztási lehetőségük van, ami az utolsó megkezdett félév befejezésétől számítandó.

2007.11.20.