HIRDETMÉNY

Budapest, 2006. július 20.Az Intézeti Tanács 2006. május 10-én a következő határozatot hozta:

Azon hallgatóink számára, akik a 2002/03-as vagy ennél korábbi tanévben kezdték meg tanulmányaikat, a befejezés lehetőségét az akkori tanulmányi rendszer szerint 2007. június 30-ig áll módunkban biztosítani, egyéb esetben a megkezdett hallgatói jogviszony megszűnik. E dátum után csak a mindenkor érvényes TVSz és képzés szerint van lehetőség a tanulmányok lezárására.

Az állami szabályozással összhangban, Intézetünkben a felvételtől számítva 72 hónap, azaz maximálisan 6 év áll a hallgatók rendelkezésére, hogy tanulmányaikat befejezzék.

A fentiek értelmében kérjük az illetékes hallgatóinktól a hiányzó tantárgyak lehallgatását, vizsgával le nem zárt, de lehallgatott tantárgyak vizsgáinak bepótlását, illetve végzettségtől függően a kánonjogi fokozatok egyikének megszerzését. (kánonjogi baccalaureatus, licenciátus, doktorátus).

A beiratkozással és az aktuális hírekkel kapcsolatban figyeljék a hirdetőtáblát vagy az Intézet honlapját. (http://www.kjpi.ppke.hu/)

Bármilyen kérdése van, a titkárság munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a (06/1) 4297-217 telefonszámon a titkárság félfogadási idejében: hétfő-kedd: 9-15h, szerda-csütörtök: 9-12h-ig.

Üdvözlettel:

Szuromi Szabolcs Anzelm sk.
intézetvezető