HATÁROZATAz Intézeti Tanács 2006. szeptember 4-én a következő határozatot hozta:

2007. január 1-től a baccalaureátusi, licenciátusi és doktori dolgozatokat CD-n is be kell adni a bekötött példányokkal együtt.

Szuromi Szabolcs Anzelm
intézetvezető