A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Doktori Iskolájának
Kánonjogi Programja