Beiratkozási tájékoztató

Kedves felvételt nyert Jelentkezőnk!
Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez és szeretettel várjuk hallgatóink sorába. Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi életbe való bekapcsolódását.

Tanulmányi ügyeit, valamint az Egyetem által küldött hivatalos értesítéseket a Neptun tanulmányi rendszerben fogja tudni nyomon követni. /neptun.ppke.hu/

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe belépve, az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját, és ellenőrizze az adatok helyességét. Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal! (Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül.)

Adateltérés esetén kérjük, hogy az okmányában szereplő helyes adatokat a felvételi kiértesítést követő 1 héten belül küldje meg a folia@jak.ppke.hu e-mail címre, hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassuk.

A személyes beiratkozás időpontja és helyszíne: 2020. augusztus 26-28. 10-13 között a Kánonjogi Intézet Titkárságán (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. 2.em. 219. )

Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelenni, kérjük, egyeztessen a Titkársággal egy másik időpontot.

A meghatalmazás formanyomtatvány innen letölthető: https://ppke.hu/uploads/articles/359657/file/Meghatalmazas_PPKE.pdf

Az iratkozásra kérjük, hozza magával:

  • A hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját, aláírva
  • személyi adatait igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcím kártya, adóigazolvány, TAJ kártya)
  • oklevél
  • nyelvvizsga bizonyítvány
  • 1 db igazolványképet

További információkat talál az alábbi linken: https://ppke.hu/hallgatoinknak/beiratkozasi-tajekoztato