ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK A BACCALAUREÁTUSI,
AZAZ AZ EGYETEMI OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ
2005/06-ÖS TANÉV (C év)

( a tételek anyaga megtalálható
Erdő Péter: Egyházjog c. könyvében a 3. átdolgozott kiadásban 2003)



 1. Az egyházi törvénykönyv hatályossági köre (81-90. oldal)


 2. Az egyházi törvény fogalma és fajai; kötelező ereje és magyarázata (91-103. oldal)


 3. Az egyedi közigazgatási intézkedések (111-127. oldal)


 4. A személyek és a jogcselekmények (130-159. oldal)


 5. A kormányzati hatalom (150-159. oldal)


 6. Az egyházi hivatalok (160-193. oldal)


 7. A krisztushívők (204-225. oldal)


 8. A klerikusok (225-254. oldal)


 9. Az egyház legfőbb hatósága (269-305. oldal)


 10. A részegyházak (306-345. oldal)


 11. A részegyházak belső rendje (346-384. oldal)


 12. Általános tudnivalók a házasságról és a házasság lelkipásztori előkészítése (503-523oldal)


 13. A házassági akadályok (523-545. oldal)


 14. A szentségek általában, a keresztség és a bérmálás (427-448. oldal)


 15. Az Eucharisztia (449-468. oldal)


 16. A kiengesztelődés szentségei (468-483. oldal)


 17. A szent rend (483-500. oldal)


 18. Képesség a házassági beleegyezésre (545-566. oldal)


 19. A beleegyezés kinyilvánítása és a kötelék felbontása (565-590. oldal)


 20. A peres eljárás előfeltételei (681-725. oldal)


 21. A peres eljárás lefolyása I (726-757.oldal)


 22. A peres eljárás lefolyása II (757-782. oldal)