Üdvözöljük a Kánonjogi Posztgraduális Intézet Honlapján!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete 1996 óta oktatja azokat, akik kánonjogból, mint szenttudományból baccalaureatus-i (MA végzettség), licenciatus-i, vagy doktori (PhD) fokozatot kívánnak szerezni. Ennek a tevékenységnek - az Egyház missziós feladata teljesítésén túl, amely bevezeti a krisztushívőket a Katolikus Egyház fegyelmi rendszerének működésébe - kitüntetett célja, hogy a magyarországi egyházi bíróságok kiegyensúlyozottan, megfelelő szakértelemmel felruházva, hatékonyan, és a hatályos Egyházi Törvénykönyvben megtalálható határidőket is megtartva tudják végezni munkájukat és szolgálni a lelkek üdvösségét.

Meggyőződésünk, hogy az eltelt több mint másfél évtized oktatói és tudományos tevékenysége bebizonyította, hogy a budapesti Intézetből kikerülő végzett hallgatóink ismerete, a különböző külföldi - beleértve a római pápai jogú fakultásokat - karokon szerzett fokozatok összehasonlításában is megállja a helyét, sőt, a magyarországi sajátos problémákra még inkább fel tudja készíteni az itt tanulókat. Az Intézet az oktatás mellett, kezdettől fogva jelentős hangsúlyt helyez a nemzetközileg is kiemelkedői szakmai kutatásra és eredményeinek ismertetésére. Mindennek garanciája a világviszonylatban is megbecsült és elismert professzori gárda (Dr. Kuminetz Géza, Dr. Szabó Péter, Dr. Hársfai Katalin, dr. Lefkánits György, Dr. Schanda Balázs, Dr. Philip Gudenus, Dr. Szilágyi Csaba, és Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.). Mindennek meghatározó hátterét képezi, az Európában is egyedülálló kánonjogi könyvtári külön-gyűjteményünk.

Volt kispap és felszentelt szolgálattevő, ill. a megszentelt élet intézményei, vagy apostoli élet társaságai kötelékébe tartozó, valamint a világi intézmények tagjaként tanulmányokat folytató hallgatóink már számos egyházi bíróság működését segítik és erősítik. Ebben a tekintetben látványos javulás tapasztalható Magyarországon. Ennek ellenére, még mindig szükség van a hazai egyházi bíróságok hatékonyságának növelésére, leginkább kánonjogot végzett - licenciával vagy doktorátussal rendelkező - klerikusok által. Éppen ezért örömmel ajánljuk figyelmébe az Intézetünkben folyó képzéseket, kutatásokat és egyéb tudományos programokat.


Szuromi Szabolcs Anzelm DSc.
a Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke