NEMZETKÖZI TANULMÁNYI NAPOK


'La missione specifica delle persone ordinate nel sacramento dell'Ordine. Aspetti giuridico-canonici' (PPKE KJPI, 1999. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 2 (1999) 285-372.

'Colloquio per docenti di diritto canonico orientale', (PPKE KJPI, 1999. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 4 (2001) 167-200.

'Questioni attuali di diritto processuale' (PPKE KJPI, 2000. 02. 08.), publikáció: Folia Canonica 3 (2000) 191-280.

'Questioni attuali sui matrimoni misti' (PPKE KJPI, 2001. 02. 05.), publikáció: Folia Canonica 4 (2001) 205-267.

'Tra chiesa universale e chiesa particolare. Forme individuali della potesta sovraepiscopale - intermedia' (PPKE KJPI, 2002. 02. 02.), publikáció: Folia Canonica 5 (2002) 247-304

'Questioni attuali sul diritto processuale' (PPKE KJPI, 2003. 02. 10.), publikáció: Folia Canonica 6 (2003) 215-246.

'Questioni attuali sul diritto penale' (PPKE KJPI, 2004. 02. 09.), publikáció: Folia Canonica 7 (2004) 195-244.

'Circoscrizioni potestative territorio-personali' (PPKE KJPI, 2005. 02. 07.), publikáció: Folia Canonica 8 (2005) 235-290.

'Le università nell'ordinamento attuale della Chiesa' (PPKE KJPI, 2006. 02. 06.), publikáció: Folia Canonica 9 (2006 vége), megjelenés alatt.

'Obblighi e diritti dei chierici - storia e ius vigens' (PPKE KJPI, 2007. 02. 05.), publikáció: Folia Canonica 10 (2007 vége), megjelenés alatt.

'Questioni intorno al Battesimo' (PPKE KJPI, 2008. 02. 04.)

'Considerazione intorno ad alcuni effetti particolari del vincolo matrimoniale' (PPKE KJPI, 2009. 02. 08) [Folia Canonica 12 (2009)]

'Questioni attuali intorno alla Parrochia' (PPKE KJPI, 2010. 02. 08) [Folia Canonica 13 (2010)]

'Questioni particolari sul diritto processuale' (PPKE KJPI, 2011. 02. 7.) [Folia Canonica 14 (2011)]

'Questioni canonici attuali intorno alla formazione seminaristica' (PPKE KJPI, 2012. 02. 6.) [Folia Theologica et Canonica I (2012)]

'Questioni sul tema della provvisione canonica degli uffici ecclesiastici' (PPKE KJPI, 2013. 02. 11.) [Folia Theologica et Canonica II (2013)]

Questioni intorno ai sacramenti ed alla loro amministrazione (PPKE, KJPI, 2014. 02. 10.)

Corpo di diritto canonico - Codice di diritto canonico. I fondamenti disciplinari dell'attività della Chiesa (PPKE, KJPI, 2015. 02. 09.)

Questioni attuali nel campo del diritto processuale canonico e degli atti amministrativi (PPKE, KJPI, 2016. 02. 08.)

Le circostanze aggravanti e attenuanti nel diritto penale canonico (PPKE, KJPI, 2017. 02. 13.)

Idoneità al sacerdozio ed abilità agli uffici ecclesiastici - sulla base di prospettiva storica (PPKE, KJPI, 2018. 02. 12.)

La perdita dello stato clericale nella Chiesa cattolica latina. Prospettiva storica, fondamenti filosofici-teologici e prassi attuale (PPKE, KJPI, 2019. 02. 11.)

Normativa canonica nel tempo di Papa Francesco: rinnovamento e continuità (PPKE, KJPI, 2020. 02. 10.)


*

A Magyar Kánonjogi Társaság tudományos konferenciái


Aktuális kérdések a szentségek kiszolgáltatását szabályozó jog területéről (2004)

A bűnbánat szentségének aktuális kérdései (2005 tavasz)

A házassági eljárásjog aktuális kérdései (2005 ősz)

A kánonjogtudomány művelése és alkalmazása (2006 tavasz)

A szent szolgálatra rendelt személyek és képzésük (2006 ősz)

Az egyház tanító feladata (2007 tavasz)

Büntetőrendelkezések az Egyházban (2007 ősz)

A Krisztushívők kötelezettségei és jogai (2008)

A plébánia, mint az egyházmegye része (2009 tavasz)

A részegyházak belső rendje (2009 ősz)

A Római Kúria működése (2010 tavasz)

A legszentebb Eucharisztia (2010 ősz)

Közigazgatási funkció a kánonjogban (2011 tavasz)

Szent helyek és szent idők (2011 ősz)

Az egyházi hivatal betöltése és formái (2012 tavasz)

Egyházi büntetések és alkalmazásuk (2012 ősz)

Kánonjogi kérdések a beavató szentségek kiszolgáltatásáról, az új evangelizáció tükrében (2013 tavasz)

Kérdések a gyógyulás szentségeinek köréből (2013 ősz)

Az Egyház missziós tevékenysége és a katolikus nevelés (2014 tavasz)

Az Egyház anyagi javai (2014 ősz)

A házasságra vonatkozó kánoni normatíva néhány alapvető szempontja (2015 tavasz)

A részegyházak és csoportjaik (2015 ősz)

A szentmisén túli istentiszteleti cselekmények (2016 tavasz)

Az Egyház legfőbb hatósága (2016 ősz)

Mennyire lehet hatékony az egyházi bíráskodás? (2017 tavasz)

A krisztushívők életállapota (2017 ősz)

Az Egyház hierarchikus felépítése (2018 tavasz)

A részegyházak belső rendje (2018 ősz)

Kormányzati hatalom az Egyházban (2019 tavasz)

A plébánia intézménye, Történeti kifejlődés és mai kérdések (2019 ősz)KÁNONJOGI VILÁGKONGRESSZUSOK A PPKE KJPI SZERVEZÉSÉBEN
INTERNATIONAL CANON LAW CONGRESSES IN OUR INSTITUTE


- 2001. szeptember 2-7: Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millenio címmel került megrendezésre a Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo XI. és a Società per il Diritto delle Chiese Orientali XV. világkongresszusára Budapesten, melynek házigazdája a PPKE KJPI volt. Professzoraink és oktatóink közül előadást tartott a világkongresszus keretében Dr. Erdő Péter, Dr. Szabó Péter, és Dr. Schanda Balázs; a kongresszus anyagához kiegészítő tanulmányt küldött Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
- 2008. augusztus 3-8: Western Canon Law and Eastern Churches címmel került sor a Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio és a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law XIII. Középkori Kánonjogi Világkongresszusának megrendezésére Esztergomban, melynek házigazdája a PPKE KJPI volt. Professzoraink közül előadást tartott a világkongresszus keretében Dr. Erdő Péter, és Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.


NEMZETKÖZI ELŐADÁSSOROZAT
INTERNATIONAL LECTURE SERIES


'Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune' (PPKE KJPI, 2005. 05. 09 - 11. 8) [Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis de Petro Pázmány nominatae III/8, Budapest 2006]
'Medieval Canonical Sources' (PPKE KJPI, 2012. 10. 15 - 2013. XII. 1)